BTO rapport - BTO 2014.029

Benodigde materiaaleigenschappen voor ondiepere ligging leidingen

Rapporten

In de visie van Brabant Water wordt het vertakte distributienet in de toekomst op een andere manier aangelegd, het tertiaire net van de toekomst (TNT):
De waterleiding in de woonwijken is niet veel dikker dan een tuinslang en van geheel nieuw materiaal (isolerend, Gardena-aansluitingen). Ingebouwde sensoren voor druk- en volumemeting zorgen voor snelle detectie van lekkages. Snelle aanlegtechnieken zorgen voor een minimum aan overlast voor de burger. De flexibele waterleiding wordt twee schoppen diep aan weerszijden van de straat aangelegd. Het drinkwaternet is ‘groen’ en ‘slim’: geen onderhoud en van recyclebare materialen, geen graafschade door zelfdetectie. Het nieuwe net wordt brandkraanloos ontworpen. In het speerpuntonderzoek Leidingnet van de toekomst in 2011- 2012 is geïnventariseerd welke kansen en bedreigingen dit concept met zich meebrengt (Vloerbergh et al., 2013).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?