BTO rapport - BTO 2015.001

Terugwinnen energie uit leidingen

Rapporten

Aanleiding en aanpak
De mogelijkheden voor riothermie en het winnen van thermische energie uit drinkwater
worden voorzichtig verkend door verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven en
gemeenten. Op enkele plekken in Nederland worden ook al kleinschalige systemen
aangelegd. De themagroep “water en energie” van het bedrijfstak onderzoek (BTO) van de
Nederlandse drinkwaterbedrijven wil graag meer inzicht in de potentie en succesfactoren van
riothermie en thermische energie uit drinkwater. Daarom is het BTO-project “Warmte – Koude
uit Drinkwaterleidingen en Riolering” (WKDR) uitgevoerd.
In het kader van dit project is een casestudie in Almere uitgevoerd, Het doel van de
casestudie is tweeledig:
1. Het verkrijgen van inzicht in de variatie van de winbare thermische energie of
beschikbare koelcapaciteit tijdens verschillende jaargetijden en op verschillende
locaties in de stad
2. Het inventariseren van de mogelijkheden om een tool te ontwikkelen waarmee de
variatie van de winbare thermische energie en beschikbare koelcapaciteit in de stad
geografisch gevisualiseerd kan worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?