BTO rapport - BTO 2014.063

Co-makership Succesfactoren voor effectieve samenwerking binnen het BTO

Rapporten

Een belangrijke sleutel om de samenwerking en implementatie van onderzoeksresultaten binnen het BTO te optimaliseren is co- makership, in dit kader gedefinieerd als een vorm van kennisontwikkeling waarbij onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden samenwerken met de partijen die de kennis uiteindelijk moeten gebruiken in de praktijk. Binnen het BTO programma ‘Organiseren en Verbinden’ zijn de belangrijkste succesfactoren en het hoe en waarom van co- makership helder op een rij gezet, waarbij nadrukkelijk de vertaalslag naar de praktijk van het BTO is gemaakt. Enkele voorbeelden: voor de implementatie, die centraal staat tijdens de gehele onderzoekscyclus, zijn de belangrijkste succesfactoren bewustzijn van het verschil tussen impliciete en expliciete kennis en vertrouwen van de eindgebruiker in de kwaliteit van het onderzoek. Andere belangrijke algemene succesfactoren zijn kleine projectgroepen, een gedeeld gevoel van eigenaarschap en de duiding van het gezamenlijk belang.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?