KWR rapport - KWR 2014.081

Energiezuinig en duurzaam ziekenhuis Tergooi - Fase 2 Verdieping Phamafilter concept en duurzame koeling

Rapporten

Tergooi ontwikkelt een energiezuinig en duurzaam ziekenhuis in Hilversum. Dit moet tot uiting komen in de te behalen BREAAM®-score, waarbij de score ‘Excellent’ de ambitie is. In 2014 is onderzoek uitgevoerd op welke innovatieve wijze watertechnologie een bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsambitie van Tergooi. Dit onderzoek is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.
In fase 1, zijn de volgende drie opties uitgewerkt en geëvalueerd op hun technische en economische haalbaarheid: Het Pharmafilter®-concept, Duurzame koeling met de parkeergarage, Decentrale bereiding van warm tapwater.
Dit rapport beschrijft fase 2 van het project waarin de mogelijkheden van inzet van het Pharmafilter®-concept en de duurzame koeling met de parkeergarage in meer detail zijn onderzocht. Voor het Pharmafilter®-concept is een verdere onderbouwing gegeven voor het verbruik aan wegwerpmaterialen (bedpannen, urinalen) en is verder naar de locatiekeuze voor de zuivering gekeken. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de medicijnenemissie en het eventueel hergebruiken van het gezuiverde afvalwater voor toiletspoeling en het spoelen van de Tonto®’s (vermalers). Met dit laatste bestaat de mogelijkheid om twee extra BREEAM®- punten te realiseren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?