BTO rapport - BTO 2014.040

Naar een Multidisciplinair BTO: inzichten en aanbevelingen uit de literatuur

Rapporten

Binnen het BTO is behoefte ontstaan aan meer multidisciplinair onderzoek. Multidisciplinair onderzoek is bij uitstek geschikt voor het tackelen van (aspecten van) complexe vraagstukken, zoals klimaatverandering en verstedelijking. Bovendien stimuleert het wetenschappelijke vernieuwing en creativiteit. Om uit te vinden wat dit betekent voor de inhoud, vorm en aanpak van onderzoeksprojecten, is literatuuronderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat multidisciplinair onderzoek verschilt van mono-, inter- en transdisciplinair onderzoek in de mate waarin verschillende typen kennis worden geïntegreerd. Met kennisintegratie gaan echter ook (forse) intellectuele en organisatorische uitdagingen gepaard. Multidisciplinair onderzoek kan, meer dan monodisciplinair onderzoek, worden gezien als een vorm van experimenteren, waarbij niet alleen de onzekerheden over proces en uitkomst groter zijn, maar ook de potentiële beloningen. Aanbevolen wordt om multidisciplinair onderzoek in de aansturing, begeleiding en evaluatie van het BTO dan ook de specifieke aandacht te geven die het verdient, in de verschillende stadia van het onderzoeksproces.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?