Vakblad artikel

Afname geneesmiddelenconcentraties na inname Maaswater: verdunning of verwijdering?

Artikelen

“Drinkwaterbedrijf WML neemt bij waterproductiebedrijf Heel, Maaswater in voor de productie van drinkwater. Het ingenomen water verblijft gemiddeld circa 1,5 jaar in het procesbekken ‘De Lange Vlieter’. Na oeverinfiltratie en bodempassage wordt het water gewonnen door 29 ontrekkingsputten en verder gezuiverd tot drinkwater. In de loop van het zuiveringsproces nemen de geneesmiddelconcentraties af door verwijdering en door verdunning met grondwater. Dit onderzoek laat zien hoe de verdunning en verwijdering die optreedt in de verschillende processtappen is te kwantificeren. Dit is van belang om het zuiveringsrendement in de verschillende stappen te kunnen bepalen.”

(Citaat: Hartog, N., van Diepenbeek, P. – Afname geneesmiddelenconcentraties na inname Maaswater: verdunning of verwijdering? – H2O-Online (2014) 20 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?