Vakblad artikel

Begrijpen we het watersysteem? Expertdialoog de Veluwe.

Artikelen

“De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. De conclusie is dat we nog lang niet alles weten over de verdamping en over het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op de beekafvoer.
Kunnen we de werking van het watersysteem op de Veluwe verklaren en beschrijven op basis van de huidige proces – en systeemkennis en de beschikbare
metingen van grondwaterstanden en beekafvoeren? Om deze vraag te beantwoorden heeft de provincie Gelderland het initiatief genomen om het watersysteem van de Veluwe goed onder de loep te nemen. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar delen van het systeem, vaak naar aanleiding
van actuele beleidsvragen. De enige manier waarop naar het geheel werd gekeken was door modellen te ontwikkelen. Praktijkkennis, zoals via de analyse van
meetreeksen, kreeg minder aandacht. De provincie vond het tijd om, los van de actuele vragen, met een aantal experts rond de tafel te gaan zitten om zo tot
gezamenlijke conclusies over het functioneren van het systeem als geheel te komen. En waar dat niet lukte om tot aanbevelingen te komen voor de programmering van onderzoek.”

(Citaat: Verhagen, F., Spek, T., Witte, J.P.M., et al. – Begrijpen we het watersysteem? Expertdialoog de Veluwe – Stromingen 20(2014)3, p.49-63)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?