Vakblad artikel

Sleutelen met water. Herstel broekbossen en veenvormende moerassen in beekdalen

Artikelen

“Gezonde elzenbroekbossen in beekdalen vormen een hotspot van biodiversiteit. Herstel via de natuurlijke weg, door sterke aanvoer van grondwater, is het meest ideaal. Maar onder gecontroleerde omstandigheden zijn met voorgezuiverd beekwater ook mooie resultaten te halen, bewijzen ze op landgoed Het Lankheet. En ook bij herstel van veenvormend moeras speelt water een cruciale rol.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Runhaar, J. – Sleutelen met water. Herstel broekbossen en veenvormende moerassen in beekdalen – OBN jubileum magazine (2014), p.14-16)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?