BTO rapport - BTO 2014.043

CFD modellering van UVH2O2 processen

Rapporten

Organische microverontreinigingen, zoals pesticiden en medicijnresten, komen steeds meer voor in onze waterbronnen. Behandeling van het water met UV/ H2O2 is een van de manieren om de organische microverontreinigingen af te breken. De stoffen worden afgebroken door middel van directe fotolyse en reacties met hydroxyl radicalen, die gevormd worden door de fotolyse van peroxide. Nadeel van dit proces is echter het hoge energieverbruik (~1kWh/m3 voor een afbraak van 90%). Optimalisatie van het proces en/of de UV-reactor kan leiden tot een lager energieverbruik.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?