Proefschrift KWR

Legionella, veilig tegen welke prijs? Een verkennende risici-analyse van legionella in leidingwater

Rapporten

“Naar aanleiding van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora in Bovenkarspel in 1999 is in oktober 2000 de Tijdelijke Regeling legionella-preventie in leidingwater in werking getreden. Deze regeling heeft betrekking op ruim 550.000 collectieve leidingwaterinstallaties. Voorafgaand aan de invoering van de Tijdelijke Regeling is middels een bedrijfseffectentoets wel gekeken naar de kosten van de invoering van deze regeling maar niet naar de kosteneffectiviteit (kosten versus gezondheidswinst). Het doel van dit afstudeeronderzoek was het ontwikkelen van een model voor risicoanalyse van blootstelling aan legionella in aërosolen waarmee beheersmaatregelen op kosteneffectiviteit (kosten versus gezondheidswinst) beoordeeld kunnen worden. De methode is opgebouwd uit drie stappen: bepaling van de blootstelling, bepaling van de infectiekans en bepaling van het gezondheidsrisico uitgedrukt in euro’s per jaar. Het gezondheidsrisico is gedefinieerd als de som van de investeringskosten van de beheersmaatregelen en het infectierisico. Het infectierisico is de som van de risicokosten van ziekenhuisopname en de risicokosten van overlijden.”

(Citaat: Puts, A.G.H. – Legionella, veilig tegen welke prijs? Een verkennende risici-analyse van legionella in leidingwater)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?