BTO rapport - BTO 2014.035

High recovery reverse osmosis samenvatting van vijf jaar onderzoek

Rapporten

Met membraanfiltratie kunnen bijna alle verontreinigingen uit het water worden gehaald. Eén van de nadelen van het toepassen van membraanfiltratie is de productie van een afvalstroom, het concentraat. In het TTI-W project ‘High recovery reverse osmosis’ (HRRO) is in de afgelopen vijf jaar gekeken naar een mogelijke oplossing met als doel het reduceren van het concentraatvolume door membraanfiltratie. Als doelstelling was gesteld: door middel van de verwijdering van meervoudig geladen kationen uit de voeding voor membraanfiltratie een recovery1 van 99% te halen met omgekeerde osmose (RO).
Bij een dergelijke extreem hoge recovery komt slechts 1% van het behandelde water vrij als concentraat. Dit concentraat zou dan mogelijk behandeld kunnen worden, waarbij het water en zouten worden teruggewonnen om lozing te reduceren tot nul.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?