BTO rapport - BTO 2014.022

Literatuurstudie naar mogelijkheden voor het toepassen van UV-C LED lampen in waterzuivering

Rapporten

Leds voor zichtbaar licht hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarbij hun vermogen en levensduur vele malen groter zijn geworden dan het geval is bij traditionele typen lampen. Indien dit ook voor UV leds geldt, zouden die over een tijdje bruikbaar worden voor grootschalige drinkwaterbehandeling en afvalwaterzuivering. In dit literatuuronderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om UV leds toe te passen voor desinfectie en in geavanceerde oxidatieprocessen, naar de huidige stand van de techniek, en naar de verwachte ontwikkelingen op dit terrein. Hieruit blijkt dat UV leds in potentie erg geschikt zijn hiervoor, maar dat de huidige generatie lampjes een veel te laag vermogen heeft en een te korte levensverwachting om op korte termijn inzetbaar te zijn. Voor kleinschalige, point-of-use, desinfectietoepassingen zijn dergelijke leds waarschijnlijk binnen tien jaar beschikbaar, maar voor grootschalige toepassingen zal het zeker nog 20-30 jaar duren voordat bruikbare leds commercieel verkrijgbaar zijn. Toepassen van dergelijke leds vereist een aangepast reactorontwerp, zowel voor laboratoriumexperimenten (“collimated beam”) als voor “doorstroomreactoren”. Zo lang echter niet bekend is hoe hoog het vermogen van de UV-C leds zal zijn, is het weinig zinvol om met behulp van modellen als CFD hiervoor nieuwe reactormodellen te ontwikkelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?