BTO rapport - BTO 2014.038

Bepaling van de biomassaproductiepotentie (BPP) van drinkwater

Rapporten

In het kader van het BTO-programma voor de periode 2009 – 2012 is onderzoek
uitgevoerd gericht op het bepalen en beoordelen van de biologische stabiliteit
(‘nagroeipotentie’) van drinkwater. De onderwerpen: (i) verbeteren van methoden voor
de bepaling en beoordeling van de biologische stabiliteit, (ii) verbeteren van de
biologische stabiliteit door aanpassing van de waterbehandeling, en (iii) maatregelen bij
transport en distributie, waren opgenomen in het thema Biologische Stabiliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?