Vakblad artikel

De cirkel rond voor Water in de Industrie

Artikelen

“Hergebruik van water in de industrie staat steeds meer in de belangstelling. Zelfs in Nederland, waar waterschaarste meestal niet het probleem is, kan sluiting van de kringloop van belang zijn voor een bedrijf. Wat zijn echter de voornaamste factoren die een rol spelen bij het besluit om al dan niet gebruik te gaan maken van een gesloten kringloop, en hoe com-municeer je hierover als bedrijf?”

(Citaat: Oesterholt, F.I.H.M., Huiting, H. – De cirkel rond voor Water in de Industrie – Utilities 15(2014)7, p.24-26)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?