BTO rapport - BTO 2014.211(s)

Het voorspellen van inwendige uitloging van asbestcementleidingen met een kunstmatig neuraal netwerk

Rapporten

Kunstmatige Neurale Netwerken (KNN) zijn statistische simulatiemodellen die gebaseerd zijn op de manier waarop biologische zenuwstelsels, zoals het menselijk brein, inwendig georganiseerd zijn. Net als in een biologisch brein bestaat een KNN uit een uitgebreide verzameling neuronen die onderling met elkaar verbonden zijn. De onderlinge verbindingen tussen neuronen kunnen worden versterkt of verzwakt. Hierdoor is een neuraal netwerk te trainen op het uitvoeren van bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld het geven van een juiste uitkomst op basis van een bepaalde set invoergegevens. Eenmaal getraind is het KNN als model inzetbaar op ongelabelde data voor een bepaalde taak, met als doel om uit deze data verbanden te herkennen (regressie), overeenkomstige gebieden uit een dataset te clusteren of om data in te delen in klassen (classificatie). techniek voor het doorzoeken van grote databases op verbanden: het zogenaamde datamining.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?