BTO rapport - BTO 2014.018

Numerieke validatie van backtracing-berekeningen voor het bepalen van verontreinigingsbronnen in drinkwater distributiesystemen

Rapporten

In het Speerpuntonderzoek voor Vitens is de door KWR ontwikkelde numerieke backtracing-tool voor het lokaliseren van eventuele waterkwaliteitsverontreinigingen in het drinkwaterdistributienet gevalideerd. Specifiek werd de toepasbaarheid in de Vitens Innovation Playground (VIP)-
getoetst door de analyse toe te passen op virtuele verontreinigingsscenario’s en virtuele sensorgegevens van dit gebied. De backtracing-methodiek blijkt geschikt voor toepassing in de praktijk als aan twee voorwaarden wordt voldaan: de onzekerheden in de stromingspatronen waarop de methodiek is gebaseerd mogen niet te groot zijn (cruciaal zijn hierbij de afsluiterstanden) én het sensornetwerk moet op een juiste manier zijn ingericht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?