BTO rapport - BTO 2014.019

Inzicht en oplossingen voor kwesties in de waterzuivering door Computational Fluid Dynamics (CFD)

Rapporten

Drinkwaterzuiveringsinstallaties zijn meestal ontworpen op basis van vuistregels en/of
proefinstallatie-onderzoek, zonder dat er precies bekend is wat er op microschaal gebeurt.
Hierbij is vaak een overcapaciteit ingebouwd. Bovendien zijn er vaak verschillende typen
installaties voor hetzelfde proces, zonder dat bekend is welke installatie nu beter werkt.
De lokale waterstroming kan de werking van de zuivering beïnvloeden en daarbij een lager
rendement geven dan oorspronkelijk werd aangenomen. Voor een optimale werking van de
diverse zuiveringsstappen is het soms noodzakelijk om het proces op microschaal te
benaderen. Fysiek is dit vaak niet mogelijk. Modellen, zoals Computational Fluid Dynamics
(CFD), zijn hiertoe wel in staat. Met CFD kan op kleine schaal de stroming, menging en evt.
relevante chemische reacties in kaart gebracht worden. In dit onderzoek zal met behulp van
CFD-modellering het ontwerp van ontharding en beluchtingsinstallaties nader onderzocht
worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?