BTO rapport - BTO 2014.007

Betrouwbare en betaalbare tracerproeven

Rapporten

Traceronderzoek, een belangrijke tool voor hydrologisch onderzoek.
Het kwantificeren van stromingspatronen, reistijden en fluxen is een complexe opgaaf. In de praktijk wordt hiervoor veelal gebruik gemaakt van hydrologische rekenmodellen. De kennis van de ondergrond en de beschikbare data is echter niet altijd voldoende voor betrouwbare uitspraken. Een goed uitgevoerde tracerproef kan in dergelijke gevallen cruciale informatie over, en inzicht in de werking van het systeem opleveren. Bij traceronderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel ‘natuurlijke’ als ‘kunstmatige’ tracers. ‘Natuurlijke’ tracers zijn stoffen die van nature in het milieu voorkomen of stoffen die niet voor het specifieke doel van een tracerproef in het systeem zijn gebracht, maar wel informatie leveren voor de werking van het systeem. Een bekend voorbeeld hiervan is het met kernproeven in het milieu gekomen Tritium, wat gebruikt wordt voor het dateren van grondwater. Natuurlijke tracers zijn vooral geschikt voor het karteren van stromingspatronen en reistijden op grotere ruimtelijke en temporele schaal. ‘Kunstmatige’ tracers worden opzettelijk in het grond- of oppervlaktewater gebracht om de werking ervan te bestuderen. Dit type traceronderzoek richt zich op het gedetailleerd in beeld brengen van reistijden, stromingspatronen en bodemeigenschappen op relatief kleine ruimtelijke en temporele schaal.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?