KWR rapport - KWR 2014.060

Voorraadvorming van water door vernatten van de Stippelberg: experimentele verificatie van de effectiviteit van infiltreren

Rapporten

De Stippelbergregio is een karakteristiek gebied van de hoge zandgronden, waar natuur en landbouw geregeld te maken hebben met een watertekort en verdroging. In dit rapport worden aan de hand van kennis over het watersysteem van de Stippelberg een aantal oplossingsrichtingen voor deze droogteproblematiek uiteengezet. De focus van deze oplossingsrichtingen ligt op het vergroten van de ondergrondse watervoorraad in de Stippelberg

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?