Vakblad artikel

Breuk drinkwatertransportleiding naar Texel, zomer 2013

Artikelen

“In de zomer van 2013 kwam de drinkwatervoorziening van Texel in het nieuws door een breuk in één van de twee voedende leidingen van het eiland.
Met verschillende maatregelen heeft PWN de drinkwatervoorziening gedurende de zomer overeind kunnen houden. TegelijkerHjd is er een onderzoek gestart
naar de mogelijke oorzaken van de breuk. Hieruit komt een keten van gebeurtenissen naar voren die allemaal samen hebben geleid tot breuk. De basis voor
de breuk ligt in het uit de bodem vrijkomen van de leiding waardoor deze in de eb- en vloedstroom is gaan ‘kwispelen’. Hierbij raakte de wand afgesleten
en zijn de materiaalspanningen te hoog geworden.”

(Citaat: Mesman, G.A.M., Dingerdis, I., Beers, P. – Breuk drinkwatertransportleiding naar Texel, zomer 2013 – H2O-Online (2014)9 juli)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?