Vakblad artikel

De informatieparadox van het leidingnetmodelleren

Artikelen

“De laatste generatie leidingnetberekeningsprogramma’s kent vele mogelijkheden, zowel voor de inhoud van de modellen als voor het gebruik van het programma. Hiermee ontstaat een paradox: alle beschikbare informatie is verwerkt, alle mogelijkheden kunnen gebruikt worden maar de onzekerheid over het antwoord neemt toe vanwege de onzekerheid in de vele invoerparameters en de vele mogelijkheden in het programma. Om hiermee goed om te kunnen gaan, en de resultaten van de modellen goed te kunnen toepassen, is veel kennis nodig, zowel over de systemen als over de modellen.”

(Citaat: Mesman, G.A.M., Sperber, V., van Thienen, P. – De informatieparadox van het leidingnetmodelleren – H2O-Online (2014)26 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?