Vakblad artikel

Praktijrichtlijnen drinkwater: Technische informatie uit de watersector

Artikelen

“Waterbedrijven gebruiken praktijkrichtlijnen als handvat-ten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige be-drijfsvoering. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze richtlijnen structureel worden geactualiseerd. Medewerkers van waterbedrijven hebben via Watnet, het intranet voor het bedrijfstakonderzoek MTO), toegang tot de richtlijnen en bijbehorende documenten. Zo kunnen ze de richtlijnen in hun eigen werk gebruiken, maar ook bijdragen aan het actueel houden ervan.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Praktijrichtlijnen drinkwater: Technische informatie uit de watersector – H2O 47(2014)5, p.28)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?