Vakblad artikel

Voorraadvorming van water in de Stippelberg (Noord-Brabant)

Artikelen

“Met een infiltratieproef en modelsimulaties is onderzocht of voorraadvorming van water in natuurgebied de Stippelberg bij kan dragen aan een duurzame watervoorziening van oostelijk Brabant. Het onderzoek is een vervolg op een veldproef met wateraanvoer naar de Bakelse Plassen. De resultaten geven aan dat de Stippelberg water langer vast kan houden dan de Bakelse Plassen dat kunnen. Echter, ook nu beperkt de snelheid waarmee het water naar de omgeving wegzakt de effectiviteit van deze maatregel. Het natuurgebied kan alleen een zinvolle bijdrage aan de watervoorziening van de omgeving leveren indien regionale conserveringsmaatregelen worden getroffen.”

(Citaat: van Loon, A.H., Lapperre, R., Mensink, J., Paalman, M.A.A. – Voorraadvorming van water in de Stippelberg (Noord-Brabant) – H2O-Online (2014)11 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?