Vakblad artikel

Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu

Artikelen

“Nieuwe stoffen in de waterketen hebben het laatste decennium veel aandacht gekregen in de watersector. Recent is veel kennis verzameld over allerlei medicijnresten in het water. Over stoffen die worden gebruikt bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) is nog weinig bekend, hoewel de toepassing ervan in de medische wereld sterk toeneemt. In opdracht van RIWA-Rijn is een studie uitgevoerd naar gebruik, verspreiding, analysemethoden en risico‚Äôs van MRI-contrastmiddelen. Er lijkt nog geen urgent probleem te zijn, maar monitoring en een nadere risicobeoordeling van deze middelen verdient aanbeveling.”

(Citaat: Kools, S.A.E., Pieters,, B., et al. – Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu – H2O-Online (2014)7 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?