Vakblad artikel

Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers

Artikelen

“DNA-merkers, waarmee de herkomst van fecale verontreinigingen kan worden achterhaald, geven beheerders van zwemwater de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de relevante vervuilingsbronnen. Hierdoor kunnen ze gerichte maatregelen nemen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit en daarmee voldoen aan de eisen die de zwemwaterrichtlijn van de EU stelt. Met de in dit onderzoek ontwikkelde DNA-merkers blijkt het mogelijk fecale verontreinigingen te identificeren als afkomstig van mensen, vogels, honden, varkens, herkauwers (als groep met o.a. schapen, hertachtigen & koeien) en specifiek runderen. Deze merkers zijn met succes toegepast bij door Rijkswaterstaat beheerde zwemwaterlocaties.”

(Citaat: Heijnen, L., Learbuch, K.L.G., Kardinaal, W.E.A. et al. – Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers – H2O-Online (2014), 23 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?