BTO rapport - BTO 2014.204(s)

Mogelijkheden voor ontwikkeling van een qPCR methode voor pathogene Fusarium soorten

Rapporten

Het vóórkomen van ziekteverwekkende micro-organismen vormt een potentieel risico voor
de gezondheid van de consument en voor de betrouwbaarheid van drinkwater zonder
desinfectieresidu. In het BTO heeft de afgelopen jaren onderzoek plaatsgevonden naar
opportunistische pathogenen in drinkwater, omdat opwarming van het drinkwater door
klimaatverandering en een toename van het aantal mensen met een verzwakt
immuunsysteem in onze maatschappij twee trends zijn die kunnen resulteren in een stijging
van het aantal infecties met opportunistische ziekteverwekkers via drinkwater. In dat BTOonderzoek
is ook aandacht geweest voor ziekteverwekkende schimmels die in staat zijn om
zich in drinkwater te vermeerderen. Hierbij was de focus voornamelijk gericht op het
detecteren van de ziekteverwekkende schimmel Aspergillus fumigatus in drinkwater. BTO-
onderzoek in samenwerking met het CentraalBureau voor Schimmelcultures (CBS) heeft
echter laten zien dat met kweekmedia ook ziekteverwekkende Fusarium-soorten worden
aangetroffen in drinkwater. Fusarium-soorten worden in de wetenschappelijke literatuur ook
beschreven als pathogenen die zich mogelijk via drinkwaterinstallaties kunnen verspreiden
(Anaissie et al. 2001, Short et al. 2011, Scheel et al. 2013, Mesquita-Rocha et al. 2013). Het
kwantitatief detecteren van schimmelsoorten met kweekmedia heeft echter zijn limitaties
omdat er geen selectief medium voor Fusarium is, de kweekmethode tijdrovend en
arbeidsintensief is, mogelijk niet alle Fusarium-stammen in drinkwater kweekbaar zijn en
kweekgegevens van schimmels niet kwantitatief zijn, omdat meerdere cellen één kolonie
kunnen vormen. Om het risico op ziekteverwekkende Fusarium in drinkwater te kunnen
beoordelen zijn daarom alternatieve detectiemethoden nodig. Een dergelijke alternatieve
methode is een specifieke en kwantitatieve PCR methode die alle Fusarium-soorten, en de
mens-pathogene Fusarium in het bijzonder, in drinkwater kan detecteren. Het gebruik van
dergelijke PCR-methoden zorgt ervoor dat dat de drinkwatersector verder is voorbereid op
eventuele toekomstige bedreigingen van de drinkwaterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?