BTO rapport - BTO 2014.201(s)

Retrospectieve en real-time VLPV-analyse Proeftuin Noordbergum

Rapporten

In 2011 is binnen het BTO-project Modelleren Nieuwe Stijl – Lekverliezen een nieuwe methode voor de analyse van volumestroomtijdreeksen ontwikkeld (BTO 2011.053). Met deze methode (Vergelijking van LeveringsPatroonVerdelingen- of VLPV-methode, in het Engels Comparison of Flow Pattern Distributions: CFPD) kunnen verschillende typen verandering in deze tijdreeksen worden onderscheiden en gekwantificeerd. Aangezien de verschillende typen veranderingen aan verschillende potentiële oorzaken kunnen worden toegeschreven, kan de methode een meer specifieke interpretatie aan geconstateerde veranderingen in leveringsvolumen toeschrijven dan bestaande methoden, bijvoorbeeld in termen van veranderende vraag en toegenomen lekverlies.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?