KWR rapport - KWR 2013.060

Hygiëne tijdens het werk. Hoofdpunten uit de Hygiënecode Drinkwaterbereiding

Rapporten

In dit werkboekje is geprobeerd om ‘hygiënisch veilig werken’ onder praktijkomstandigheden te vertalen in checklisten voor veel voorkomende werkzaamheden. De checklisten bieden dan een geheugensteun voor het hygiënisch veilig werken aan installaties en leidingen die onderdeel uitmaken van de drinkwaterbereiding. Voor sommige werkzaamheden kunnen speciale eisen worden gesteld aan veiligheid en hygiëne. Volg daarom naast de adviezen van de checklisten altijd de instructies op van uw werkgever.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?