- SWE 99.011

Nieuwe ontwerprichtlijnen voor distributienetten

Rapporten

In de handleiding worden richtlijnen gegeven voor het optimaal ontwerpen van distributienetten waarbij zowel de eisen en wensen van huishoudens als die van de brandweer gerespecteerd worden. Voor het formuleren van richtlijnen is naast literatuuronderzoek, dankbaar gebruik gemaakt van ervaringen in de bedrijfstak, met name die van PWN, WML, WMO en WOB.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?