BTO rapport - SWE 99.010

Microbiologische veiligheid van huishoudwater. Voor toepassing van toilet, wassen kleding en buitenkraan

Rapporten

Een belangrijke randvoorwaarde voor huishoudwaterprojecten is het uitgangspunt dat het gezondheidsrisico, net als voor drinkwater, verwaarloosbaar moet zijn. Daarbinnen nemen de gezondheidsrisico’s door ziekteverwekkers een centrale plaats in. De huishoud- waterkwaliteit die vanuit dit oogpunt wordt gevraagd bepaalt de dimensionering van zuivering en daarmee een deel van de kosten van huishoudwatersystemen. De kwaliteitsrichtlijnen voor huishoudwater kunnen soepeler zijn dan voor drinkwater, omdat de consument in veel mindere mate wordt blootgesteld aan huishoudwater. De microbiologische kwaliteitsrichtlijnen voor huishoudwater moeten daarom worden afgeleid van de (mindere) mate waarin de consument wordt blootgesteld aan huishoudwater. Om dit te kunnen doen moet de blootstelling aan huishoudwater via de verschillende toepassingen worden vastgesteld.
Dit uitgangspunt is hetzelfde als door RIVM is gehanteerd in rapport 289202019 “Gezondheidsrisico’s en normstelling voor huishoudwater”, waarin ook wordt aanbevolen de blootstelling aan huishoudwater te onderzoeken als basis voor kwaliteitsrichtlijnen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?