- SWE 98.004

Filtratietechniek grondwater Technische aspecten

Rapporten

Het afstemmen van de filtratiesnelheid op de benodigde waterproductie is van groot belang voor het functioneren van filters voor het zuiveren van grondwater. De kennis of filters van een zuiveringsstation aanluit moeten worden geschakeld, of met een variƫrende filtratiesnelheid moeten worden bedreven, kan in belangrijke mate bijdragen aan een goede drinkwaterkwaliteit. In voorliggend rapport zijn onderzoekresultaten en praktijkervaring van waterleidingbedrijven betreffende de bedrijfsvoering van snelfilters geƫvalueerd. Op basis daarvan zijn aanbevelingen voor de bedrijfsvoering opgesteld.
Filtratie is en blijft maatwerk dat gericht onderzoek vergt. De aanbevelingen en richtlijnen zijn gegeven om de richting aan te geven waarin de oplossing voor problemen kan worden gevonden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?