- SWE 97.012

Voorschrift hechtingsmeting

Rapporten

Afzettingen van kalksteen in drinkwaterinstallaties en warmwatertoestellen veroorzaken veel hinder voor de consument. Bovendien leidt kalkafzetting tot een toename van het energieverbruik en veel onderhoud aan huishoudelijke en industriƫle warmwatertoestellen. De Nederlandse waterleidingbedrijven streven ernaar om een zodanige kwaliteit drinkwater te distribueren, dat de consument zo weinig mogelijk wordt geconfronteerd met de problemen die door kalkafzetting worden veroorzaakt. Traditioneel wordt de verzadigingsindex SI, berekend bij temperaturen waarbij het water wordt gedistribueerd, gebruikt om het kalkafzettend vermogen van drinkwater te karakteriseren. Gebleken is echter dat deze paramters onvoldoende correlatie vertoont met problemen in de praktijk (Van Eekhout e.a., 1991). Daarom heeft Kiwa onder begeleiding van de Projectbegeleidingsgroep Kalkafzetting van de Werkgroep Conditionering nieuwe meetmethoden ontwikkeld, waarmee snel en eenduidig het kalkafzettend vermogen van drinkwater kan worden vastgesteld.
Een van de meetmethoden betreft de zogenaamde ‘hechtingsmeting’. Met deze meting wordt onder praktijkcondities vastgesteld hoe snel aangroei van kalksteen verloopt. Dit voorschrift beschrijft de uitvoering van de hechtingsmeting. De Projectbegeleidingsgroep Kalkafzetting heeft standaardcondities vastgesteld voor de uitvoering van de meting.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?