- SWE 95.014

Voorschrift meting nucleërend vermogen

Rapporten

Afzettingen van kalksteen in drinkwaterinstallaties en warmwatertoestellen veroorzaken veel hinder voor de consument. Bovendien leidt kalkafzetting tot een toename van het energiegebruik en veel onderhoud aan huishoudelijke en industriële warmwatertoestellen. De Nederlandse waterleidingbedrijven streven ernaar om een zodanige kwaliteit drinkwater te distribueren, dat de consument zo weinig mogelijk wordt geconfronteerd met de problemen die door kalkafzetting worden veroorzaakt. Hiertoe wordt onder andere een groot deel van het water onthard. Uit ervaringen die aan het eind van de tachtiger
jaren aan het licht kwamen bleek echter dat ontharding niet in alle gevallen leidde tot een vermindering van problemen met kalkafzetting (Van Eekhout
e.a., 1991). In een aantal gevallen bleek zelfs dat datgene wat men met ontharding wilde voorkomen, namelijk het verstoppen van warmwatertoestellen, in verhevigde mate optrad na invoering van ontharding. Het onderzoek dat vervolgens is uitgevoerd heeft geleerd dat deze problemen werden veroorzaakt door microscopisch kleine deeltjes calciumcarbonaat. Deze microkristallen ontstaan tijdens de ontharding, en werden niet in alle gevallen voldoende door de na de ontharding geschakelde filtratie verwijderd (Van Amrners e.a., 1982): Er was geen meetmethode beschikbaar, waarmee de invloed van microkris- tallen calciumcarbonaat op de kalkafzettingssnelheid snel en betrouwbaar kon worden vastgesteld. Kiwa N.V. Onderzoek en Advies heeft een gestan- daardiseerde meting voor het bepalen van het ‘nucleërend vermogen’ ontwikkeld. Met deze meting wordt de invloed van het aanwezige kristallisatieoppervlak, zoals microkristallen, op de kalkafzettingssnelheid gemeten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?