BTO rapport - SWE 95.020

Bacterien van de coligroep in drinkwater. Actergrondinformatie en leidraad voor nader onderzoek

Rapporten

In de afgelopen jaren is het vertrouwen van de consument in de goede kwaliteit van het drinkwater in Nederland enkele malen negatief beïnvloed door berichtgeving over de lokale aanwezigheid van ‘colibacteriën’ in het drinkwater. Hierbij is gebleken dat het lastig is om de resultaten van onder- zoek naar de aanwezigheid van bacteriën van de coligroep in drinkwater te interpreteren en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Enkele medewerkers van waterleidingbedrijven, Kiwa, RIVM en VROM hebben daarom deze leidraad opgesteld met als hoofddoel het bevorderen van de uniformering van nader onderzoek bij het aantreffen van bacteriën van de coligroep in drinkwater. Nevendoelen zijn het geven van achtergrondinfor- matie ten behoeve van de berichtgeving en het aangeven van mogelijke corrigerende maatregelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?