Mededeling - Mededeling 100

Optimale samenstelling van drinkwater

Rapporten

Deze mededeling bevat aanbevelingen voor de samenstelling van
drinkwater. De aanbevelingen worden gegeven met de bedoeling om:
– de opname van lood en koper vanuit het leidingnet en drinkwaterinstallaties
zo veel mogelijk tegen te gaan. Uitgangspunt daarbij
is dat de grenswaarden in het waterleidingbesluit niet overschreden
mogen worden. Het beperken van het lood- en kopergehalte
van drinkwater is van belang voor de volksgezondheid en het
milieu;
– de opname van asbestvezels als gevolg van de aantasting van
asbestcement leidingen te voorkomen;
– de aantasting van leidingmaterialen te beperken;
– hinderlijke afzettingen van kalksteen in leidingen en drinkwaterinstallaties
tegen te gaan;
– sterke veranderingen van de pH in het leidingnet te vermijden. Om
de vier eerder genoemde doelen te verwezenlijken, moet de watersamenstelling
immers gedurende de gehele periode van transport
tussen pompstation en tapkraan binnen de gewenste grenzen blijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?