Mededeling - Mededeling 103

Conditioneren van drinkwater

Rapporten

De doelstelling van conditioneren is het beïnvloeden van de samen-
stelling van drinkwater, zodanig dat:
– de opname van koper en lood vanuit het leidingnet en drinkwater-
installaties zo veel mogelijk wordt beperkt;
– de opname van asbestvezels als gevolg van de aantasting van
asbestcement leidingen wordt tegengegaan;
– de aantasting van leidingmaterialen wordt beperkt;
– hinderlijke (ka1k)afzettingen in leidingen en drinkwaterinstal-
laties wordt beperkt;
– veranderingen van de pH in het leidingnet worden beperkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?