Mededeling - Mededeling 102

Ontharden in korrelreactoren

Rapporten

Wanneer de pH van drinkwater wordt verhoogd, vermindert de afgifte
van lood en koper door leidingmaterialen. Voor hard water leidt
een dergelijke pH verhoging tot hinderlijke kalkafzetting, zodat
het water dient te worden onthard. Een vermindering van het loodge-
halte van het leidingwater is vooral van belang uit het oogpunt van
volksgezondheid, terwijl een vermindering van het kopergehalte van
belang is uit het oogpunt van milieubeheer.
Centrale ontharding kan op technisch en economisch verantwoorde
wijze worden uitgevoerd in korrelreactoren. Korrelreactoren hebben
als belangrijk kenmerk, dat met grote volumestroomdichtheden kan
worden gewerkt en dat de kalkafzetting plaatsvindt in de vorm van
korrels, waarvoor tot dusver goede afzetmogelijkheden bestaan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?