Mededeling - Mededeling 120

Uitlooggedrag van slib van waterleidingbedrijven

Rapporten

Bij de behandeling van spoelwater en behandeling/opslag van slib worden veelal geen
preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat in het slib geaccumuleerde
verontreinigingen in (potentieel) schadelijke hoeveelheden in de ondergrond kunnen
geraken
Zowel de Hinderwet als de Wet Bodembescherming kwalificeren een dergelijke
handelwijze als bodembedreigend en leggen het treffen van bodembeschermende
maatregelen in deze gevallen op Of en in welke mate verontreinigende stoffen uit het
slib uitspoelen, is onderwerp van een studie die door de VEWIN, in het kader van haar
Speurwerkprogramma, aan KIWA is opgedragen
Het onderzoek heeft zich toegespitst op
—vaststelling van de kwaliteit van in het slib aanwezige poriewater
-vaststelling van de kwaliteit van percolaat afl

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?