Mededeling - Mededeling 110

Technische aspecten van warmwatervoorzieningnen

Rapporten

In januari 1978 werd de Werkgroep warmwatervoorziening van KIWA
geïnstalleerd„ ‚Aanleiding voor het instellen van deze werkgroep
waren klachten over warmwatervoorziening. Bij de behandeling van
deze klachten bestond er behoefte aan een gezamenlijke aanpak
vanuit de gas-‚ water-en elektriciteitsbedrijven.
Om te komen tot een standaard-tapprogramma is een meetopzet gemaakt
mn het tapgedrag van verbruikers te registreren. Deze meetopzet
heeft de werkgroep geleerd dat het op grote schaal meten van tap-
patronen vrijwel onmogelijk is. Uiteindelijk zijn de gegevens uit
de metingen die in het kader van de meetopzet zijn gedaan, gebruikt
om voorzichtige conclusies te trekken met betrekking tot het tap-
gedrag van gebruikers. Gezien het geringe aantal meetobjecten kon
alleen een conclusie worden getrokken met betrekking tot het tap-
gedrag bij keukentappunt.
Binnen de werkgroep zijn comfortklassen geformuleerd die gehanteerd
kunnen worden bij de voorlichting door nutsbedrijven en mogelijk
ook installatiebedrijven. Ook kunnen de comfortklassen worden
gebruikt bij het formuleren van eisen voor het ontwerpen van
installaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?