Mededeling - Mededeling 105

Mededeling 105 Diepinfiltratie, de praktijk

Rapporten

Voor u ligt één van de twee KIWA—mededelingen 105 of 106
— Diepinfiltratie, de praktijk
— Diepinfiltratie, de theorie
De rapporten —een vervolg op KIWA—mededelingen 71, 72 en 79— zijn
verschenen op het KIWA/VWN—colloquium ’Diepinfiltratie en drinkwa—
ter’ op 21 juni 1989. Ze hebben het karakter van ’proceedings’. Het
zijn bundelingen van ervaringen die er zijn met diepinfiltratieput—
ten en _plannen in de praktijk van vooral waterleidingbedrijven en
ervaringen voortkomend uit het meer theoretisch gerichte KIWA—
onderzoek naar aspecten van diepinfiltratie, met name
putverstopping. De scheiding tussen theorie en praktijk valt echter
niet altijd duidelijk te maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?