Mededeling - Mededeling 124

Biologische nitraatverwijdering

Rapporten

In de Kiwa mededeling “nitraat en drinkwatervoorziening” [Van Beek et al.,
1984] werd de nitraatproblematiek besproken die mede ontstond door het
verlagen van de nitraatnorm van 100 naar 50 mg/l. Bij de herziening van het
Waterleidingbesluit zal naast de norm (50 mg/l) waarschijnlijk een meldingswaarde
bij nitraatconcentraties groter dan 25 mg/l in het reine water
gelden. In de VEWIN aanbevelingen [1993] is de aanbeveling van 25 mgll
gehandhaafd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?