Mededeling - Mededeling 117

Naar een meetsysteem waterkwaliteit bij grondwaterwinning

Rapporten

Waterleidingbedrijven die grondwater onttrekken hebben niet
altijd duidelijk zicht op de toekomstige kwaliteit van het ruwwater,
vanwege onzekerheden met betrekking tot de ruimtelijke en
temporele variaties in de kwaliteit van het toestromende grondwater.
Dit wordt met name veroorzaakt door onbekendheid met de mate
waarin bepaalde menselijke invloeden doorwerken naar de grondwaterkwaliteit.
Daarnaast speelt mee dat de onttrekking een verandering
aanbrengt in de hydrologische situatie. Het gebrek aan zicht
bemoeilijkt een tijdige en adequate reactie op een verslechtering
van de ruwwaterkwaliteit. Door een meetsysteem van de grond- en/of
ruwwaterkwaliteit kan het beeld van de toekomstige ruwwaterkwaliteit
echter scherper worden gesteld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?