Mededeling - Mededeling 108

Mededeling 108 Drinkwater uit oppervlaktewater - meetresultaten

Rapporten

Deze KIWA-mededeling bevat de analyseresultaten van het onderzoek
uitgevoerd in het kader van het VEWIN-speurwerkprojekt wDrinkwater
uit Oppervlaktewater”. De uitvoering en de bespreking van de
resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in KIWA-mededeling
nr. 107.
De nu voorliggende KIWA-mededeling nr.108 bevat de bijlagen A tot
en met E van KIWA-mededeling nr.107 en deze vormen samen met KIWA-
mededeling nr.109 (“Uitgebreide Samenvatting”) één geheel. Voor een
juiste interpretatie van de getabelleerde resultaten is het van
belang zich op de hoogte te stellen van de inhoud van KIWA-mede-
deling nr.107.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?