Mededeling - Mededeling 125

Gedrag van milieugevaarlijke stoffen bij oeverinfiltratie en kunstmatige infiltratie

Rapporten

Voorliggende mededeling bevat de resultaten van het onderzoeksproject ‘Gedrag en verwijdering
van prioritaire stoffen bij kunstmatige infiltratie en oeverinfiltratie’ , waarvan het projectplan is
vastgelegd door Kooiman & Stuyfzand (1993). Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoekprogramma
1993-1997 dat door de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland (VEWIN) is opgedragen aan Kiwa N.V. Onderzoek en Advies. Binnen het onderzoekprogramma
valt het onder het aandachtsveld ‘Techniek en effecten van (diep)infiltratie; relatie met
natuur en milieu’ .

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?