Mededeling - Mededeling 123

Behandeling van methaanhoudend grondwater

Rapporten

Al sinds het einde van de vorige eeuw is bekend dat methaan in grondwater
kan zijn opgelost. In Nederland en Duitsland werd echter pas in het begin
van de jaren zeventig onderkend dat methaan in filters wordt omgezet door
methaan oxyderende bacteriƫn, die daarvoor veel zuurstof verbruiken.
De Kontaktgroep Ontijzering van Kiwa heeft vanaf 1980 op meerdere
locaties het uitvoeren van de bepaling van methaan in grondwater
gestimuleerd. De resultaten werden gebruikt om aan te geven welke
ongunstige effecten methaan kan hebben op het verloop van de grondwaterzuivering
en de samenstelling van het drinkwater.
De verwachting dat de omzetting van methaan in filters de Aeromonasproblemen
mede zou kunnen veroorzaken, heeft uiteindelijk geleid tot het
onderzoekproject “Gevolgen van methaan voor zuivering en distributie”, dat
in het kader van het VEWIN onderzoekprogramma in de periode 1988-1993
is uitgevoerd.
Voorliggende mededeling bevat de eindrapportage van dit onderzoek. De
vele rapporten en notities die over deelstudies werden geschreven zijn in
deze mededeling samengevat en geƫvalueerd, om te komen tot goed
onderbouwde conclusies en voor de praktijk werkbare aanbevelingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?