Mededeling - Mededeling 121

Rekenen aan de stroming van zoet, brak en zout grondwater

Rapporten

Het diepe grondwater in Nederland is zout en bevat ongeveer
honderd keer zo veel natrium en chloride als er volgens het Waterleidingbesluit
in drinkwater mag zitten. Bij diepe winningen moet er
daarom voor gezorgd worden dat alleen thet water onttrokken
wordt.
Bij diepinfiltratie wordt er op grote diepte voorgezuiverd water
gelnfiltreerd en onttrokken, hetgeen lokaal tot relatief sterke stromingscomponenten
kan leiden. Om een bedrijfszeker systeem te
kunnen ontwerpen, is inzicht in de stroming van zoet, brak en zout
grondwater noodzakelijk. Daarom zijn in het kader van het project
Hydrologie van Diepinfiltratie rekentechnieken ontwikkeld, aangepast
c.q. toegepast die ons het genoemde inzicht kunnen verschaffen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?