Mededeling - Mededeling 109

Drinkwater uit oppervlaktewater - uitgebreide samenvatting

Rapporten

Het VEWIN-speurwerkproject “Drinkwater uit Oppervlaktewater” heeft een zeer grote hoeveelheid
aan gegevens opgeleverd over het vóórkomen van organische microverontreinigingen in het
Nederlandse oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater en het gedrag
van deze stoffen in de zuivering. Het onderzoek is in zijn meest uitgebreide vorm en gedetailleerd
beschreven in KIWA-mededeling nr. 107. Alle analyseresultaren, welke zo’n 10000 meetwaarden
betreffen, zijn in tabelvorm verzameld in mededeling nr. 108.
Om in een kort bestek de belangrijkste resultaten in een handzame vorm te presenteren, is
besloten tot het laten verschijnen van deze KIWA-mededeling nr. 109, waarin een uitgebreide
samenvatting wordt gegeven van de opzet en de resultaten van het onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?