Mededeling - Mededeling 113

Bestrijdingsmiddelen en drinkwatervoorziening in Nederland

Rapporten

In het Waterleidingbesluit van 1 juli 1984 is vastgelegd dat de concentratie van een individueel bestrijdingsmiddel in het drinkwater
niet hoger mag zijn dan 0,1 Ng/1, terwijl de som aan bestrijdingsmiddelen de 0,5 pg/1 niet dient te overschrijden. Voor
verschillende bestrijdingsmiddelen zijn reeds op verschillende plaatsen en tijdstippen overschrijdingen van deze normen vastgesteld.
De keuze van de bestrijdingsmiddelen welke in dit soort onderzoeken worden betrokken, wordt mede bepaald door de vraag of er
een analysemethode beschikbaar is. van het inventariserende onderzoek KIWA in het kader van “Bestrijdingsmiddelen: voorkomen
Om een meer systematische aanpak te kunnen bewerkstelligen is door het VEWIN speurwerkproject en analysemethoden” een onderzoek
uitgevoerd naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de drinkwatervoorziening. Doelstelling van het onderzoek is het opstellen
van een prioriteitenlijst van bestrijdingsmiddelen welke een risico betekenen voor de drinkwaterkwaliteit, met betrekking tot
overschrijding van genoemde normen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?