Mededeling - Mededeling 111

Koperafgifte door drinkwaterleidingen

Rapporten

Deze mededeling beschrijft het onderzoek dat de waterleiding—
bedrijven in de periode 1982-1988 in KIWA-verband hebben uitgevoerd
naar de koperafgifte door koperen waterleidingbuizen. Dit onderzoek
richtte zich op methoden om de koperafgifte te verlagen en te
bewaken. De doelstellingen van het onderzoek waren als volgt:
— vaststellen welke factoren bepalend zijn voor de koperafgifte aan
drinkwater;
— ontwikkelen van een methode om de koperafgifte in het distributiegebied
eenvoudig en eenduidig te bepalen. Aan een dergelijke
meetmethode bestaat bij de waterleidingbedrijven behoefte, omdat
de thans gebruikelijke metingen van het kopergehalte aan de
tapkraan bewerkelijk zijn en bovendien vaak een grote spreiding
in uitkomst te zien geven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?