Mededeling - Mededeling 106

Diepinfiltratie, de theorie

Rapporten

De snelheid waarmee infiltratieputten verstoppen, is moeilijk te
voorspellen. De membraanfiltratie—index gemeten met membraanfil-
ters met poriën van 0,45 um (MFI(O,4S)) en het assimileerbaar or—
ganisch—koolstofgehalte (AOC) zijn in de praktijk waardevolle pa—
rameters voor het bepalen van de verstoppingspotentie van infil—
tratiewater. Een betrouwbare voorspelling van de verstoppingssnel—
heid van infiltratieputten is op basis van deze parameters echter
in onvoldoende mate mogelijk.
De meting van de verstoppingspotentie, tengevolge van afzetting
van deeltjes en bacteriegroei te zamen, met meeloopfilters blijkt
een noodzakelijke aanvulling te zijn op de MFI(O,45) en het AOC-
gehalte. In deze meeloopfilters wordt het verstoppingsproces dat
in de infiltratieputten plaatsvindt, gesimuleerd.
Voorspelling van de verstoppingssnelheid van infiltratieputten op
basis van de gemeten verstoppingspotentie is in principe mogelijk.
Voorwaarde hierbij is dat de samenstelling van de bodem waarin
wordt geïnfiltreerd nauwkeurig bekend is. Tevens dient, wanneer
geen desinfectiemiddel wordt toegevoegd, het gehalte aan assimi-
leerbaar organisch materiaal geen sterke varaties te vertonen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?